Over / About....

PowerPlant Radio is een 24/7 Nonstop op Metal gebaseerd internet radio station, in volledige samenwerking met het radio programma "PowerPlant" op Dinxper FM, een radio programma dat wordt uitgezonden, elke vrijdagavond tussen 20 en 23 uur (CET) via Dinxper FM (www.dinxperfm.nl)

De muziek die u hoort op PowerPlant Radio zal hoofdzakelijk bestaan uit Metal (in diverse genres), hier hoort u dan ook ongetwijfeld de hardste sounds op Metal gebied voorbijkomen....
PowerPlant Radio wordt thans al door veel Metal Fans gewaardeerd en beluisterd en dit aantal blijft groeien, hieruit blijkt dat Metal veel fans met zich meebrengt en er waardering is voor dit 24/7 PowerPlant Radio station.
U kunt op PowerPlant Radio de muziek verwachten die op de meeste andere radio stations geheel niet wordt gedraaid, en is promotie van nieuwe Metal Albums, Releases, Bands en Artiesten een prioriteit.

Wilt u meer informatie over PowerPlant Radio, stuur ons een email...


PowerPlant Radio is a 24/7 Nonstop on Metal based internet radio station, in full cooperation with the radio program "PowerPlant" on Dinxper FM, a radio program that is broadcast every friday night between 20 and 23 hours (CET) via Dinxper FM (www.dinxperfm.nl)

The music you hear on PowerPlant Radio will therefore consist mainly of metal (in various genres) here that you'll undoubtedly hear passing by the loudest sounds in Metal area....
PowerPlant Radio is now already appreciated by many metal fans and listened and this number continues to grow, it shows that Metal fans entails and appreciation for this 24/7 PowerRadio Station.
You can expect the music on PowerPlant Radio entirely is not played on the most other radio stations, and promotion of new Metal Albums, Releases, Bands and Artists are priority.

Do You want more Information about PowerPlant Radio, send us an email ....

PowerPlant Open Air Festival

13 Juli 2019 zal het eerste PowerPlant Open Air Rock & Metal Festival gaan knallen in het Openlucht Theater Engbergen te Gendringen (NL)

13 July 2019 will be the first PowerPlant Open Air Rock & Metal Festival in the Open Air Theater Engbergen in Gendringen (NL)

Meer Informatie / More Information: