Disclaimer....

Nederlands

PowerPlant Radio draait via het radioplatform Streemlion en onder volledige licentie via Streemlion en SOCAN, PowerPlant Radio NL betaalt alle kosten inclusief auteursrechten en naburige rechten via de abonnementsgelden aan Streemlion. PowerPlant Radio accepteert hier dan ook geen verdere aansprakelijkheid voor onder verwijzing naar de Overeenkomst, zoals overeengekomen met Streemlion, Centova Cast, SOCAN en PowerPlant Radio.
PowerPlant Radio verklaart hierbij dat al zijn content op de servers van Streemlion en Centova Cast volledig legaal en met 100% (schriftelijke) toestemming van de betreffende uitgevers is geplaatst en uitsluitend wordt aangewend ter promotie hiervan.

Alle content, door PowerPlant Radio gebruikt en geplaatst op de PowerPlant Radio website, te noemen: foto's, video's, logo's, links naar andere websites, en alle andere content is volledig legaal en met volledige toestemming van de betreffende uitgevers.
Deze contenten worden dan ook uitsluitend gebruikt ter promotie, zoals overeengekomen met de betreffende uitgevers en worden daarbij uitsluitend door PowerPlant Radio gebruikt voor eigen gebruik. PowerPlant Radio stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor verspreiding en/of illegaal kopieren door derden.

Deze Website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van PowerPlant Radio, DinxperFM is hierbij op geen enkele wijze betrokken en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of activiteiten op deze pagina.

English

PowerPlant Radio runs on the Streemlion radio platform and under full license from Streemlion and SOCAN, PowerPlant pays all costs including copyrights and neighboring rights through subscription fees to Streemlion. PowerPlant Radio therefore accepts no further liability for this with reference to the Agreement, as agreed with Streemlion, Centova Cast, SOCAN and PowerPlant Radio.
PowerPlant Radio certify that all it's content on the Streemlion and Centova Cast servers completely legal and 100% (written) permission of the publisher is inserted and will be used solely to promote this.

All content used by PowerPlant Radio and posted to mention the PowerPlant Radio website: pictures, videos, logos, links to other websites, and all other content is completely legal and with full permission of the publishers.
This contention ingredients are being used exclusively for the promotion, as agreed with the publishers and are being used exclusively by PowerPlant Radio for personal use. PowerPlant Radio therefore takes no responsibility for distribution and / or illegal copying by third parties.

This website is the sole responsibility of PowerPlant Radio, DinxperFM here is in no way involved and can not be held liable for the content of this page.